FAQ

Hvorfor velge elektrisk hev/senk kontorbord?
Forebygg belastningsskader. Meget nyttig i rehabiliteringsfaser.

 

Hva er standby power?
Forbruk av strøm når bordet står i ro.
 
Hvordan vite hvilket understell jeg skal velge?
Se på flytskjema under ”Løsningsforslag”.

 

Hvordan monteres hev-senk understellene fra IDT?
Monteringsanvisninger for ditt stativ finner du under ‘Produkter
Se også VIKTIG FØR BRUK AV IDT HEV/SENK UNDERSTELL

 

Løftesøylene heves ikke parallelt
Prøv aldri å kjøre stativet opp hvis ikke alle løftesøylene heves parallelt.
Da skal løftesøylene hvis mulig senkes til laveste høyde.
Strømkabel trekkes ut og settes inn igjen.
Hold inne både opp‐ og ned‐knapp samtidig i 10 sekunder.
Så utføres null‐stilling‐/re‐start‐prosedyre.

 

En eller flere løftesøyler har stoppet i hevet posisjon
Hvis èn eller flere løftesøyler har stoppet i hevet posisjon
skal det forsøkes å senke alle til nederste høyde.
Løftesøylene kan kjøres alene eller flere sammen.
Dette gjøres ved først å frakoble strøm,
deretter frakoble kabelen til ønsket løftesøyle.
Tilkoble strøm igjen og utfør senking til alle løftesøyler er i laveste høyde.