FAQ

Hvorfor velge elektrisk hev/senk kontorbord?

Forebygg belastningsskader. Meget nyttig i rehabiliteringsfaser.

 

Hva er standby power?

Forbruk av strøm når bordet står i ro.


Hvordan monteres hev-senk understellene fra IDT?

Monteringsanvisninger for ditt stativ finner du under ‘Produkter
Se også VIKTIG FØR BRUK AV IDT HEV/SENK UNDERSTELL.

 

Hvorfor heves ikke løftesøylene parallelt?

Prøv aldri å kjøre stativet opp hvis ikke alle løftesøylene heves parallelt.
Da skal løftesøylene hvis mulig senkes til laveste høyde. Strømkabel trekkes ut og settes inn igjen.
Hold inne ned‐knapp i 10 sekunder. Så utføres null‐stilling‐/re‐start‐prosedyre.
 

Hva gjør jeg når en eller flere løftesøyler har stoppet i hevet posisjon?

Hvis én eller flere løftesøyler har stoppet i hevet posisjon skal det forsøkes å senke alle til nederste høyde.
Løftesøylene kan kjøres alene eller flere sammen. Dette gjøres ved først å frakoble strøm, deretter frakoble kabelen til ønsket løftesøyle.
Tilkoble strøm igjen og utfør senking til alle løftesøyler er i laveste høyde.


Hvordan vite hvilket produkt  jeg skal velge?

Hvis du er i tvil ta kontakt med Håkon Farås.

Kontaktinformasjon:

41469975