FAQ

Hvorfor velge elektrisk hev/senk kontorbord?
Forebygg belastningsskader. Meget nyttig i rehabiliteringsfaser.

 

Hva er standby power?
Forbruk av strøm når bordet står i ro.
 

Hvordan vite hvilket understell jeg skal velge?

Hvis du er i tvil ta kontakt med Håkon Farås eller Øyvind Skoglund.

Kontaktinformasjon:

41469975

93453665

 

Hvordan monteres hev-senk understellene fra IDT?
Monteringsanvisninger for ditt stativ finner du under ‘Produkter
Se også VIKTIG FØR BRUK AV IDT HEV/SENK UNDERSTELL

 

Løftesøylene heves ikke parallelt
Prøv aldri å kjøre stativet opp hvis ikke alle løftesøylene heves parallelt.
Da skal løftesøylene hvis mulig senkes til laveste høyde.
Strømkabel trekkes ut og settes inn igjen.
Hold inne ned‐knapp i 10 sekunder.
Så utføres null‐stilling‐/re‐start‐prosedyre.

 

 

En eller flere løftesøyler har stoppet i hevet posisjon
Hvis én eller flere løftesøyler har stoppet i hevet posisjon
skal det forsøkes å senke alle til nederste høyde.
Løftesøylene kan kjøres alene eller flere sammen.
Dette gjøres ved først å frakoble strøm,
deretter frakoble kabelen til ønsket løftesøyle.
Tilkoble strøm igjen og utfør senking til alle løftesøyler er i laveste høyde.