Helautomatisk fabrikk

Robotcelle I

 • Innmatingsbane og helautomatisk magasin for 170 profiler
 • Dobbeltsag med pusher
 • Gradestasjon for begge profilender
 • Bormaskin med 6 spindler
 • Bormaskin med 7 spindler
 • Robot KR 16 for håndtering mellom stasjoner

Robotcelle II

 • Robot KR 200 for håndtering mellom stasjoner
 • Bormaskin med 6 spindler
 • Bormaskin med 4 spindler
 • Bormaskin med 1 spindel
 • Produktmagasiner
 • Sag

Robotcelle III

 • Vendebord med 2 sveisejigger
 • Sveiserobot KR 16
 • Sveiser både stål og aluminium
 • Egen robot for innlegg og uttak

Robotcelle IV

 • Blåse/rengjøringssluse
 • 2 lokkestasjoner
 • Robot KR 16 for håndtering
 • Palletering i 2 paller med 4 karmer
 • Automatisk mellomlegg
 • Lengdemåling/kontroll med vrakerutiner

Robotcelle V

 • Pick Vision celle Svia med palletipper
 • Produktmagasiner
 • Palletering i 2 paller
 • Integrasjon med Robotcelle II for direkte bearbeiding og mating i sveisejigger

Robotcelle VI

 • Elumatec SPZ 630 med 16 integrerte maskineringsenheter
 • Automatisk inn- og utmating
 • Skriver for merking av profiler
 • Robot KR 60 for palletering og håndtering