Sertifikater - Elektro

    
 

Våre kvalitetssystem skal sikre at IDT sine prosesser og tjenester tilfredsstiller krav og forventninger fra våre kunder.

Leveranser av våre produkter til Norge, Sverige og Finland krever de strengeste kvalitetskrav.

I 2008 startet vi levering til Tyskland og Nederland som krever GS-godkjenning.

IDT har de nødvendige godkjenninger og sertifikater.

IDT er godkjent i følge
NS-EN ISO 9001-2008 og
NS-EN ISO 14001-2004